Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Forsendelsesprocedurer

Procedurer for forsendelse af elevbesvarelser ved de skriftlige prøver afhænger af prøven.

Elevbesvarelser ved de skriftlige bedømmes af en statsligt beskikket censor.

Der er to forskellige forsendelsesprocedurer; én for dansk og matematik og én for sprogfagene (engelsk, tysk og fransk). Procedurerne adskiller sig ved deres tidsplan.

Procedurerne er opdelt i to oversigter:

Tidsplan for statslige beskikkede censorer i dansk og matematik

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor.

Censorer retter i perioden frem til den 2. juni 2016.

Censorer sender senest den 2. juni 2016 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post.

Tidsplan for statslige beskikkede censorer i sprogfagene (engelsk, tysk og fransk)

Umiddelbart efter prøvens afholdelse sender skolens administration elevbesvarelser og karakterlister som sikker post til den statsligt beskikkede censor.

Censor retter i perioden frem til den 8. juni 2016.

Censor sender senest den 8. juni 2016 elevbesvarelserne og karakterlister retur til skolen som sikker post.


Kontakt

 • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  fp@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 6100

  Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.

 • Spørgsmål og svar - forsendelsesprocedurer

  • Skal skolen sende den originale elevbesvarelse til censor?

   Skolelederen afgør, om de beskikkede censorer skal have den originale elevbesvarelse eller en kopi.

   Hvis skolen sender en kopi af elevbesvarelsen til censor, elevbesvarelser skrevet i hånden kopieres, så læsbarheden ikke forringes. Elevbesvarelser, der er skrevet på computer, printes i to eksemplarer. Begge eksemplarer underskrives af eleven, og attesteres af den tilsynsførende, før de sendes.

  • Hvad er sikker post?

   Sikker post er forsendelser, som har en form for track- and tracenummer, så pakken/brevet kan spores. Sikker post er derfor ikke et almindeligt brev.