Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsynsførende

Skolelederen skal udpege tilsynsførende for at sikre, at der føres tilsyn med eleverne under prøverne. De tilsynsførende skal informeres om regler for afholdelse af prøver.

Skolelederen skal udpege tilsynsførende og skal i god tid før prøveafholdelse informere tilsynsførende om regler for prøveafholdelse. Eventuelt ved at guide til prøvemappens kapitel om ”Afholdelse”.

Faglærere må ikke føre tilsyn med elever, de underviser i det pågældende prøvefag. Klassens dansklærer må således ikke være tilsynsførende ved prøven i dansk, men må gerne være tilsynsførende ved prøven i engelsk, hvis læreren ikke underviser eleverne i engelsk.

De tilsynsførende må ikke hjælpe elever med fortolkning  af eller løsninger til prøveoplæggets opgaver.

Det er skolelederen, der beslutter hvor mange tilsynsførende, der skal være til stede i prøvelokalet og forberedelseslokalet. Antallet af tilsynsførende skal sikre at prøveafholdelsen følger reglerne i prøvebekendtgørelsen. Læs mere om dette i kapitel 5 i prøvebekendtgørelsen.

Tilsynsførende kan med fordel læse mere om retningslinjer for mundtlige og skriftlige prøver.

 

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.