Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Censur og evaluering

Bedømmelse, beviser, karakterindberetning og evaluering er en del af skolernes arbejde efter prøveafholdelsen. Evaluering af prøveforløbet er også en opgave for censorer og ministeriets læringskonsulenter.

Rettevejledninger

Rettevejledninger til afholdte skriftlige prøver.

Bedømmelse og censur

Bedømmelse og censur ved mundtlige og skriftlige prøver.

Information til censorer

Find orienteringer og tidsplaner i forbindelse med censorarbejdet.

Bevis

Retningslinjer for udstedelse og opbevaring af beviser.

Klager over prøver

Det er skolens leder, der beslutter, om en klage skal behandles som klagesag. Se en illustration af proceduren for klager.

Indberetning af karakterer

Indberetning af karakterer sker elektronisk umiddelbart efter prøverne.

Evaluering af prøverne

Hvert år evalueres prøverne for at give lærere gode råd til undervisning.