Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Evaluering af prøverne

”Prøver, Evaluering og Undervisning” (PEU) udgives på baggrund af en evaluering af årets prøver i folkeskolen.

Formålet med PEU

PEU-hæfternes formål er at give lærerne  formativ vejledning til den fremadrettede planlægning af undervisningen. Publikationerne behandler desuden generelle problemstillinger af faglig art, herunder kriterier for vurdering og bedømmelse ved prøverne og i den daglige undervisning.

"Prøver, Evaluering, Undervisning" skrives ud fra læringskonsulenternes og de beskikkede censorers evaluering af folkeskolens prøver hvert år. 

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.