Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Afprøvning af it-hjælpemidler

Afprøv om dit it-hjælpemiddel er klar til prøven.

Elever eller kursister, der aflægger prøve på særlige vilkår, kan anvende it-hjælpemidler til prøveaflæggelse, hvis det er godkendt af Institutionens ledelse.

It-hjælpemidlet kan anvendes på en særlig pdf-fil med prøvematerialet, som eleven eller kursisten kan få stillet til rådighed ved prøven eller på digitale prøver med adgang til internettet.

På denne side kan du få information om afprøvning af it-hjælpemidler på prøvemateriale og en række andre forhold vedrørende tilgængeligt prøvemateriale.

Generel information

Filer til prøveaflæggelse på særlige vilkår

Alle opgavesæt, der produceres som papirhæfter, findes også på en pdf-fil, der opfylder de gængse krav til tilgængelighed. Institutionens leder kan tilbyde anvendelse af filen til elever eller kursister, der skal aflægge prøver på særlige vilkår, og må anvende it-hjælpemidler i forbindelse med prøveaflæggelsen. Indholdet på filerne er identisk med indholdet i de udleverede hæfter, og alle elever eller kursister, der anvender filerne skal også have udleveret det trykte hæfte ved prøveafholdelse. Hvis hæftet indeholder felter, der skal skrives i direkte og afleveres som besvarelse, vil pdf-filen indeholde skrivbare felter, og filen kan printes ved prøvens afslutning og afleveres som besvarelse.

Til opgavesæt, der produceres som digitale prøver med adgang til internettet, findes der ikke en pdf-fil. Elever eller kursister, der aflægger prøve på særlige vilkår kan anvende deres it-hjælpemidler direkte på det digitale prøvemateriale.

I det følgende vil filer til prøveaflæggelse på særlige vilkår kaldes for ”tilgængelige filer” uanset om der er tale om pdf-filer eller prøvemateriale med adgang til internettet.

Afprøvning af tilgængelige filer sammen med it-hjælpemidler

It- hjælpemidler

Der er forskel på, hvilke it-hjælpemidler der anvendes af eleverne eller kursisterne. Der findes en række forskellige it-hjælpemidler på markedet og uanset hvilket program, der anvendes, gælder nedenstående retningslinjer.

De forskellige it-hjælpemidler afvikler de tilgængelige filer på forskellig vis.

De tilgængelige filer som styrelsen stiller til rådighed, er testet for de mest almindelige funktioner på de mest almindelige it-hjælpemidler forud for prøverne. Styrelsen garanterer ikke en tilfredsstillende afvikling af de tilgængelige filer i alle tilfælde, da antallet af kombinationer af (versioner af) it-hjælpemidler og (versioner af) styresystemer er mange. Der kan derfor fortsat opstå udfordringer med afviklingen af filerne, hvis eksempelvis særlige versioner af it-hjælpemidler kombineres med afvikling på særlige versioner af enkelte styresystemer.

Det er institutionens leder, der skal kontrollere, at de elever eller kursister, der skal anvende tilgængelige filer ved prøven, har et it-hjælpemiddel, der kan afvikle prøven.

Institutionen kan på denne side downloade afprøvningsfiler, der svarer til de filer, der vil blive anvendt i forbindelse med prøveaflæggelsen. Afprøvningsfilerne opdateres forud for hver prøvetermin. Kan eleverne eller kursisterne anvende funktionerne (se afsnit om funktioner) i disse filer, vil eleven eller kursisten med stor sandsynlighed ikke have udfordringer i forbindelse med prøveafviklingen. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan ikke garantere en vellykket prøveafvikling på baggrund af en vellykket afprøvning af it-hjælpemidler som er beskrevet på denne side.)

Funktioner

Herunder følger en liste over de funktioner, som elever eller kursister typisk vil skulle anvende i forbindelse med prøven. Alle elever eller kursister bør afprøve alle funktionerne på de it-hjælpemider, der skal anvendes ved prøveaflæggelse.

 • Oplæs tekst (både almindelig tekst og tekst i skrivbare felter)
 • Tabulator
 • Læseretning
 • Skriv i dynamiske tekstfelter med ordforslag
 • Gem
 • Print

Hvis institutionen oplever udfordringer med at afvikle filerne, eller hvis funktionerne ovenfor ikke fungerer tilfredsstillende, skal institutionen søge hjælp hos den leverandør, der har leveret det it-hjælpemiddel, eleven eller kursisten anvender.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at afprøvningen it-hjælpemidler og de tilgængelige filer foretages så tidligt, at eventuelle udfordringer kan afhjælpes i god tid forud for prøven. Det er også vigtigt at eleverne eller kursisterne ikke skifter it-hjælpemiddel, version af it-hjælpemiddel, styresystem mv. efter afprøvningen er foretaget. Er dette tilfældet, bør afprøvningen foretages igen.

Afprøvningsfiler

Afprøvningsfilerne for vinterterminen 2016/2017 er filerne fra sommerterminen 2016.

Der er forskel på filernes indhold. Nogle filer indeholder skrivbare felter, andre gør ikke. Hvis det er relevant for den prøve, som eleven eller kursisten skal til, bør eleven eller kursisten afprøve sit it-hjælpemiddel på mindst en fil uden skrivbare felter og mindst en fil med skrivbare felter.

Afprøvningsfilerne hentes på Materialeplatformen (http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html). Vælg 2016 og find den eller de prøver(er), du gerne vil anvende til afprøvningen. Under hver prøve vil der være en fil, der slutter med ”til elever med særlige behov”. Det er de filer, der er gjort tilgængelige. Det kræver UNI•Login at downloade filerne.

Download af filer til prøven

Vejledning i download

Institutionen skal forud for prøven downloade de tilgængelige filer til elever eller kursister, der skal aflægge prøven på særlige vilkår. De filer, der skal downloades er krypterede zip-filer. Vejledning i download og dekryptering mv. er sendt til de skoler, der har tilmeldt elever, der skal aflægger prøve på særlige vilkår.

Udlevering af tilgængelige pdf-filer til eleverne eller kursisterne

Institutionen kan udlevere de tilgængelige pdf-filer til eleverne eller kursisterne på forskellige måder.

Styrelsen har lavet en vejledning med eksempler på distributionsmuligheder. Læs vejledningen her (pdf).

På prøvedagen skal skolen gøre filerne klar (dekryptere). Filerne må håndteres uden kodebeskyttelse på prøvedagen fra tre timer før prøvestart.

Kontakt

 • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  fp@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 6100

  Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.