Prøvevejledninger til folkeskolens prøver

I prøvevejledningerne for de enkelte prøvefag kan du læse om sammenhængen mellem prøven, faget og folkeskolens formål.

Formålet med prøvevejledningerne er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem prøvebekendtgørelsen og folkeskolens formål og fagområdet. Herunder sammmenhæng mellem kompetenceområder og -mål, færdigheds- og vidensmål og den vejledende læseplan.

På denne side finder du også en formelsamling til matematik og fire prøvevejledninger til forsøg med valgfag i skoleåret 2016/17.

Ministeriet har desuden afholdt en række webinarer om prøverne i forskellige fag. Du kan se indhold fra webinarerne her (emu.dk)

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.