Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

7 skarpe til læreren

De 7 skarpe til læreren er tænkt som en hjælp til lærerens forberedelse.

De 7 skarpe er tænkt som en hjælp til lærerens forberedelse og som en guide til, hvor du kan finde relevant information om prøverne i de enkelte fag.

De 7 skarpe kan også bruges af skolens prøveansvarlige i dialogen med lærerne om tekstopgivelser, hjælpemidler og procedurer i forbindelse med tilrettelæggelsen af prøverne og herved bidrage til et godt prøveforløb.

De 7 skarpe
Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fransk
Fysik/kemi
Madkundskab 
Biologi og geografi
Idræt
Håndværk og design
Historie, samfundsfag og kristendomskundskabKontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.