Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Prøveterminer, prøvefag og -planer

Her kan du få overblik over prøver i 9. og 10. klasse, og hvornår elever kan aflægge prøver. Den prøveansvarlige kan få overblik over prøvedatoer og vigtige datoer i forbindelse med den årlige planlægning.

Prøvefag i 9. og 10. klasse

Se hvilke prøver, der er bundne, frivillige eller udtrækkes ved lodtrækning.

Prøveplan sommer 2017

Se datoer og tidspunkter for skriftlige og mundtlige prøver ved maj/juni terminen 2017.

Prøveplaner for senere prøveterminer

Prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2017/2018 er endnu ikke fastlagte.

Årsplan og frister

Få overblik over vigtige datoer og deadlines ved administration og afholdelse af prøver.