Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Årsplan og frister

Oversigten nedenfor giver et overblik over vigtige datoer og frister for folkeskolens prøver.

Du kan folde perioderne ud ved at klikke på plus-tegnet.

Kontakt

 • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  fp@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 6100

  Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.

Se alle
Luk alle
 • Skoleåret 2016/17

  • August

   Primo august 2016 - Valg af prøveform i de fag, hvor der skal vælges prøveform.

   20. august - 10. september 2016 - Mundtlige sygeprøver.

   Ultimo august 2016 - Orientering til elever om retningslinjer for prøver.

  • September

   1. september 2016 - Tilmelding til folkeskolens prøver som privatist til december-januar 2016/17.

   Medio september 2016 - Tilmelding af elever til december-januar 2016/17 prøveterminen åbner.

  • Oktober

   1. oktober 2016 - Tilmelding til syge- og semesterprøver til december/januar 2016-17 lukker.

   7. oktober 2016 - Ændring af elevantal til syge- og semesterprøver begynder. 

   20. oktober 2016 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne.

  • November

   6. november 2016 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved december-januar 2016/17 prøveterminen lukker.

   17. november 2016 - Meddelelse om skriftlig censur sendes (sygeprøver) til skolerne.

   17. november 2016 - Meddelelse om mundtlig og skriftlig censur sendes (semesterprøver) til skolerne.

   21. november 2016 Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov til maj-juni prøveterminen 2017 åbner.

   21. november 2016 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne.

   24. november 2016 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver).

  • December

   1. december 2016 - Frist for tilmelding og bestilling af opgavesæt til elever til maj-juni prøveterminen 2017.

   2. december 2016 - Ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til maj-juni prøveterminen 2017 åbner.

   1. - 13. december 2016 - Periode for de skriftlige prøver i december 2016.

   2. - 14. december 2016 - Foreløbige rettevejledninger lægges på uvm.dk/fp-rette dagen efter en afholdt skriftlig prøve.

   13. december 2016 - Evalueringsmøde i Naturfagene

   14. december 2016 - Evalueringsmøde i Matematik

   15. december 2016 - Evalueringsmøder i Dansk skriftlig fremstilling og Dansk, læsning og retskrivning og Engelsk

   16. december 2016 - Evalueringsmøde i Fransk

   19. december 2016 - Evalueringsmøde i Tysk

   15. december 2016 - Den mundtlig prøveperiode begynder.

   20. december 2016 - Endelige rettevejledninger med omsætningstabeller for de skriftlige prøver lægges på uvm.dk/fp-rette.

  • Januar

   11. januar 2017 - Beskikkede censorer sender karakterliste med bedømmelser af elevbesvarelser og elevbesvarelserne til skolerne. Forsendelsesproceduren er beskrevet i censorvejledningen og i brev om meddelelse om skriftlig beskikket censur.

   13. januar 2017 - Den skriftlige censur skal være afsluttet.

   15. januar 2017 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet.

  • Februar

   1. februar 2017 - Frist for tilmelding til folkeskolens prøver som privatist til maj-juni prøveterminen 2017.

   10. februar 2017 - Meddelelse om udtræk til maj-juni prøveterminen 2017 sendes til skolerne.

   Ultimo februar 2017 - Meddelelse om beskikket mundtlig censur sendes til skolerne.

  • Marts

   Ultimo marts 2017 - Meddelelse om skriftlig beskikket censur sendes til skolerne.

  • April

   18. april 2017 - Opgavesæt sendes fra trykkeri.

   24. april 2017 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk.

   Ultimo april 2017 - Skolerne skal tjekke tidspunkter for afgivelse af de sidste standpunktskarakterer.

  • Maj

   2. - 11. maj 2017 - Skriftlige prøver maj-juni 2017.

   Primo maj 2017 - Skolerne skal tjekke frister for fremsendelse af opgivelser/undervisningsbeskrivelser til censorer.

  • Juni

   1. - 2. juni 2017 - Beskikket censur ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design samt praktiske forsøgsprøver.

   6. - 9. juni 2017 - Beskikket censur ved mundtlige prøver i dansk.

   14. juni 2017 - Karaktererne fra prøverne i FP9 og FP10 i mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik skal være indtastet i optagelse.dk.

   12. - 15. juni 2017 - Beskikket censur ved de mundtlige prøver i matematik, fysik/kemi, idræt, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og sprogfagene (dog ikke dansk).

   21. juni 2017 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet.

   24. juni 2017 - Sommerferien begynder.

   Medio juni - medio august 2017 - Skolerne indberetter karakterer fra skoleåret 2016/17 til Styrelsen for IT og Læring.