Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Prøvefag i 9. og 10. klasse

Oversigt over bundne prøvefag, prøvefag til udtræk, frivillige prøvefag i 9. klasse og prøvefag i 10. klasse.

Prøver i 9. klasse (FP9)B:

I skemaet optræder forkortelserne "B" for bundne prøvefag, "U" for prøvefag til udtræk og "F" for frivillige prøvefag.

Bundne prøvefag Mundtlig Skriftlig
Dansk B B
Matematik   B
Engelsk B  
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.
B  

 

To prøver til udtræk

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik).

Prøvefag til udtræk
Mundtlig Skriftlig
Engelsk   U
Tysk/fransk U U
Historie U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  
Biologi   U
Geografi   U
Matematik U  
Idræt U  
Fysik/kemi   U

 

Frivillige prøvefag

Eleverne kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag:

Frivillige prøvefag
Mundtlig Skriftlig
Tysk/fransk F F
Madkundskab F  
Håndværk og design F  
Musik (forsøg) F  
Billedkunst (forsøg) F  
Spansk (forsøg) F  
Medier (forsøg) F  

 

Partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og foreninger er i 9. og 10. klasse et forsøg, og eleverne kan ikke aflægge prøve i dette.

Prøver i 10. klasse (FP10)

Oversigt over prøver og niveau for prøver, som elever i 10. klasse kan aflægge:

Prøvefag Mundtlig Skriftlig
Dansk FP9 eller FP10 FP9 eller FP10
Matematik FP10 FP9 eller FP10
Engelsk FP9 eller FP10 FP10
Fysik/kemi FP10
Tysk FP10 FP10
Fransk FP10 FP10

 

Frivillige prøvefag (FP10)

Eleverne kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag:

Frivillige prøvefag
Mundtlig Skriftlig
Iværksætter (forsøg) F
Sundhed og sociale forhold (forsøg) F
Metal og motorværksted (forsøg) F

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.