Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Information til elever

Skolelederen skal informere eleverne om regler og rammer for prøverne.

Skolelederen har ansvar for, at eleverne er informeret om regler og rammer forud for prøverne. Orienteringen til eleverne vil med fordel kunne ske ved skoleårets begyndelse.

Information til elever om rammer og regler

Skolelederen skal i god tid inden prøvernes start informere eleverne om:

 • Prøveperiode og prøvetidspunkter
 • Antal prøver og regler om udtræk af fag
 • Frister for tilmelding (gælder prøver i 8. og 10. klasse samt valgfag i 9. klasse)
 • Betingelse for deltagelse. Fx hvis elever skal aflevere en synopsis eller disposition forud for prøven
 • Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse fra en prøve
 • Tilladte hjælpemidler ved de enkelte prøver
 • Starttidspunkt for en prøve
 • Konsekvenser ved at komme for sent til en prøve
 • Konsekvenser ved af at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp
 • Konsekvenser ved forstyrrende adfærd
 • Særlige prøvevilkår. Eksempelvis hvis en elev har fået tilladelse til forlænget tid, skal både elev og tilsynsførende være klar over tidsforlængelsen
 • Sygeprøver
 • Fritagelse for prøveaflæggelse.

Information til hjemmet

Det er en god idé, at skolelederen eller den prøveansvarlige gør forældre opmærksomme på, at de let kan finde information om prøverne her på uvm.dk/fp.

Kontakt

 • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  fp@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 6100

  Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af

Prøvebekendtgørelsen, § 3