Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Prøve på særlige vilkår

Det er skolens leder, der skal tilbyde elever med særlige behov prøve på særlige vilkår eller fritagelse for prøve. I vurderingen inddrages forældre, elev, pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) og lærere.

Fravigelse af prøvebestemmelserne

Særligt tilrettelagte prøver kan være begrundet i funktionsnedsættelse eller psykiske og/eller fysiske vanskeligheder.

Fravigelse af prøvebestemmelserne skal kompensere for særlige vanskeligheder, og dermed ligestille eleven med andre elever i prøvesituationen.

Retningslinjer og procedure ved særlig tilrettelæggelse af prøver

Fritagelse for prøve

Fritagelse for prøve kan være begrundet i betydelig funktionsnedsættelse, utilstrækkelige danskkundskaber for elever, som er ankommet til Danmark sent i skoleforløbet. eller utilstrækkelig skolegang på grund af omfattende personlige eller sociale vanskeligheder.

Inden beslutning om fritagelse skal skolelederen have overvejet om særligt tilrettelagt prøve kunne være en mulighed.

Retningslinjer og procedure ved fritagelse for prøve

Kontakt

Har du spørgsmål om folkeskolens prøver, er du velkommen til at sende en mail til fp@stukuvm.dk.

Se flere kontaktoplysninger.