Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Aktuelle forsøgsprøver

Folkeskoleforligskredsen blev i november 2014 enige om flere initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. En del af disse initiativer giver nye muligheder i dette skoleår.

I skoleåret 2016/17 kræves ikke særskilt tilmelding til forsøgsprøverne. Eleverne tilmeldes blot som led i den almindelige prøveafvikling, medmindre andet er beskrevet i de enkelte forsøgsbeskrivelser.

Prøvevejledninger

Der er udarbejdet prøvevejledninger til alle forsøgsprøver, som er udfærdiget på baggrund af Fælles Mål for de enkelte fag.

Forsøgsprøver i valgfag

Forsøgsprøverne i valgfag er frivillige for eleverne, men det er vigtigt at planlægge dels med valgfagene og dels med prøvemulighederne, hvis eleverne reelt skal have muligheden for at gå op. Kontakt derfor meget gerne relevante læringskonsulenter, hvis I planlægger at deltage i forsøgsprøverne. Læringskonsulenterne står klar med rådgivning og tilbyder gerne sparring for både kommuner og enkeltskoler.

Se forsøgsbeskrivelser og kontaktoplysninger på relevante læringskonsulenter

Forsøg med fælles prøve i fysik/kemi og tilbudsfaget naturfag i 10. klasse

Forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab

Forsøg med prøver i partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og foreninger

Forsøg med ekstra projektopgave (naturvidenskab) i 9. klasse

Forsøg med flere valgfag som prøvefag – medier, billedkunst og musik (9. årgang)

Forsøg med flere valgfag som prøvefag – spansk (9. årgang) – Maria Buhl Sandahl, dorte.maria.buhl.sandahl@stukuvm.dk
2528 4806 (ons.-fre.)

Forsøg med flere valgfag som prøvefag – sundhed og sociale forhold (10. årgang) – Malene Schat-Eppers, malene.schat-eppers@stukuvm.dk
3392 5771 (ons.-fre.)

Forsøg med flere valgfag som prøvefag – metal og motorværksted (10. årgang)

Forsøg med flere valgfag som prøvefag – iværksætter (10. årgang)

Baggrund for forsøgsprøver med valgfag

Forsøgsprøverne i valgfagene er ét af de 12 initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen, som folkeskoleforligskredsen blev enige om i november 2014. Et af initiativerne omhandler et toårigt forsøgsprogram for udvalgte valgfag. Formålet med forsøgene er at afklare, om fag med uddannelses- og erhvervsafklarende elementer styrkes ved at blive prøvefag. Forsøget understøtter herudover elevernes motivation, da eleverne får mulighed for at gå til prøve og blive bedømt i et fag, som de selv har valgt at følge undervisningen i. Endelig understøtter initiativet den øgede betydning, som valgfag tillægges i folkeskoleaftalen, hvor valgfag har fået flere timer, er rykket fra 8. til 7. klasse og desuden gjort obligatoriske.

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.