search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Mest læste

Mest besøgte

lorem ipsum dolor...

Primær navigation

Valg af prøveform

Skolelederen vælger i nogle tilfælde prøveform. Få overblik over hvilke prøveformer, der er gældende, og hvor og hvornår skolelederen kan vælge.

I de mundtlige prøver, hvor der er mulighed for at vælge prøveform A og B, skal skolelederen ved skoleårets begyndelse vælge prøveform. Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold.

Faglærere, der fører til prøve, skal orientere eleverne om den valgte prøveform.

Valget mellem prøveform A og B har blandt andet betydning for, om der trækkes lod til til fordybelsesområde, om eleverne skal have undervisning i fordybelsesområde, eller om prøverne afholdes med forberedelse.

I de skriftlige prøver er der også mulighed for at vælge prøveform i nogle fag - for eksempel mellem trykt opgavesæt eller digital selvrettende prøve.

Se oversigter over:

Læs mere i prøvevejledningerne.

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100