Folkeskolens prøver

Få overblik over folkeskolens prøver og datoer for prøver. Du kan finde information om tilmelding, afholdelse og bedømmelse af prøver. Orienteringer til skolerne og regelgrundlaget findes også på siden.

Regler og orienteringer

Find love og regler på området.
Se også udsendte breve og orienteringer til skolerne.