Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Læring og læringsmiljø

Undervisningen skal varieres, så den tager hensyn til de enkelte elevers behov og forudsætninger. Elevernes motivation, trivsel og faglige udbytte skal styrkes – også når der kræves særlig støtte.

Læringsmålstyret undervisning

Læringsmål i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen.

Trivsel og undervisningsmiljø

I arbejdet med trivsel indgår trivselsmåling, værdiregelsæt og undervisningsmiljøvurdering.

Ro og klasseledelse

Tydelige sociale og faglige rammer, sanktionsmuligheder og ekspertgruppens anbefalinger.

Understøttende undervisning

Forskellige måder at lære på, kobling mellem teori og praksis og træning af faglige og personlige færdigheder.

It i undervisningen

Digitale læringsformer skal integreres og skabe varieret og differentieret læring. Læs om effekt, vidensdeling og puljer.

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Faglig træning, faglige udfordringer eller særlige, tilpassede turboforløb skal indgå i tilrettelæggelsen. 

Bevægelse

45 minutter om dagen -  i fagundervisningen, i understøttende undervisning og i samarbejde med foreningslivet.

Den åbne skole

Inddragelse af det omgivende samfund i form af idrætsforeninger, musik- og billedskoler og ungdomsskolen.

Pædagogisk Læringscenter

Fokus på medarbejdernes brug af forskningsbaseret viden, læringsprocesser og resultater og på skolens udviklingsinitiativer. 

Inklusion

Regler om inklusion, støtte til inklusion, supplerende undervisning og faglig støtte. 

Specialundervisning

Særlige hensyn, særlig støtte, specialklasser, specialskoler og specialpædagogisk bistand.

Tosprogede

Indsatser og fag målrettet tosprogede elever samt lovgivning og publikationer på området.