Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Bevægelse

Eleverne skal bevæge sig i løbet af skoledagen. Skolen skal sørge for 45 minutters bevægelse hver dag i gennemsnit.

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnitligt 45 minutter i løbet af hver skoledag. Det gælder for alle klassetrin.

Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag.

Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte. 

Tilrettelæggelse

Bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder:

 • Lærerne kan lægge bevægelsessekvenser ind i fagundervisningen for at understøtte den faglige læring og træning. Det kan for eksempel være korte bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive i løbet af undervisningstiden eller i pauserne.
 • Bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning.
 • Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv, som for eksempel idrætsforeninger eller kulturforeninger, og strække sig over længere tid.

Steder

Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset.

Prøve i idræt

På 9. klassetrin skal eleverne til prøve i faget idræt.

Ansvar

Skolens leder skal sikre, at eleverne bevæger sig i gennemsnitligt 45 minutter hver dag.

Læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne kan hjælpe kommuner og skoler i arbejdet med bevægelse i undervisningen.

Kontakt

 • Malene Schatt-Eppers

  Malene Schat-Eppers
  Læringskonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  masch7@stukuvm.dk