Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

It i undervisningen

Mere it i undervisningen skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Indsatsen for øget anvend­else af it i folkeskolen

Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen 2011-2017.

Pulje til indkøb af digitale læremidler

Pulje til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler.

Udviklingspulje til digitale læremidler

Puljen støtter udvikling af nye og innovative digitale læremidler.

Demonstrations­skoleforsøg om
it-baseret læring

Udviklingsprojekter om, hvordan it kan understøtte elevernes læring.

Lærernetværket for it i folkeskolens fag

Afprøvning af it-baserede læringsforløb, vurdering af digitale læremidler og videndeling om it i undervisningen.

Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression

Projektet skal dataunderstøtte lærernes pædagogiske indsats ved at afprøve nye måder at kombinere og vise eksisterende data om eleven.

Effekten af digitale læremidler

Effektmåling af anvendelsen af digitale læremidler i undervisningen.

Velfungerende it i undervisningen

Indsatsen for velfungerende it og overskuelig adgang til de digitale læremidler for lærere og elever.