Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Effekten af digitale læremidler

Undervisningsdifferentiering og større motivation hos eleverne er blandt effekterne af at bruge it i undervisningen.

Digitale læremidler kan bidrage til undervisningsdifferentiering, og de kan øge elevernes motivation. Samtidig kan brugen af digitale læremidler frigøre tid til andre aktiviteter. Det viser en måling af effekten af at bruge digitale læremidler.

Effektmålingen er sat i gang af styregruppen for it i folkeskolen. Det er Rambøll Management Consulting og Boston Consulting Group, der har gennemført effektmålingen i første kvartal 2014.

Effektmålingen skal blandt andet bidrage til at kvalificere den fremadrettede indsats for it i folkeskolen.
Forskningsrapporten ”Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler” (offentliggjort august 2013) er også udarbejdet som led i effektmålingen.