Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Lærernetværket for it i folkeskolens fag

Dansk- og matematiklærere over hele landet arbejder med it-baserede læringsforløb, vurdering af digitale læremidler og videndeling om it i undervisningen.

Et netværk for lærere skal styrke lærernes it-didaktiske kompetencer og give lærerne mulighed for at dele viden om anvendelse af it og digitale læremidler i undervisningen. Netværkene arbejder både lokalt, kommunalt og på landsplan.

Udover at styrke lærernes it-didaktiske kompetencer, skal lærernetværket desuden skabe erfaringer med praksisnær kompetenceudvikling i netværksorganiseringer.

Fakta om lærernetværket
 • Lærernetværket blev etableret ved skolestart 2014 og løber til og med skoleåret 2015/16
 • Dansk- og matematiklærere fra hele landet kan deltage
 • Projektet gennemføres i et samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler med Professionshøjskolen UCC som fælles projektleder
 • Projektet er finansieret af indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen og af professionshøjskolerne

Kontakt

 • Signe Stevne Egmose
  Fuldmægtig
  Styrelsen for It og Læring
  sse@stil.dk
  Tlf. 3587 8217