Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen

It skal integreres i den daglige undervisning, fordi digitale læringsformer er med til at skabe varieret og differentieret undervisning.

It skal være en integreret del af undervisningen. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge elevernes udbytte af undervisningen.

Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen var del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015, hvor der blev afsat 500 mio. kr. til at øge anvendelsen af it i folkeskolen.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er indsatsen forlænget frem til udgangen af 2017.

De konkrete initiativer i indsatsen er:

Indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen varetages af Styregruppen for It i Folkeskolen.

Kontakt