Puljen til digitale læremidler

I 2016 udmøntes 65 millioner kroner fra puljen til digitale læremidler. Kommuner kan få udbetalt tilskud fra puljen på baggrund af dokumentation for afholdte udgifter til tilskudsberettigede digitale læremidler. I 2017 udmøntes yderligere 45 mio. kr. fra puljen.

Anvendelse af digitale læremidler i undervisningen kan bidrage til mere varierede undervisningsformer og bl.a. styrke undervisningsdifferentiering. Derfor er der som led i indsatsen for it i folkeskolen afsat en pulje til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler. Formålet med puljen er at stimulere efterspørgslen efter digitale læremidler, så der udvikles flere læremidler af høj kvalitet. I 2016 udmøntes 65 millioner kroner fra puljen til digitale læremidler, og i 2017 udmøntes yderligere 45 mio. kr.

Puljen udmøntes som en trækningsret, hvor alle kommuner får adgang til en andel af de midler, der er afsat i det pågældende år. Andelen er beregnet på baggrund af antallet af elever i kommunens skoler. Puljemidlerne for 2016 kan anvendes til indkøb af tilskudsberettigede digitale læremidler foretaget mellem den 1. januar 2016 og den 31. december 2016.

Kommunerne får udbetalt tilskud på baggrund af dokumentation for deres køb af tilskudsberettigede digitale læremidler. Kommunerne kan indberette indkøb foretaget i 2016 via det elektroniske indberetningssystem fra den 1. maj 2016 til den 10. februar 2017.

I vejledningerne herunder kan kommuner og producenter læse mere om tildelingskriterierne for 2016 samt tildelingskriterierne for 2017.

Puljen til digitale læremidler er en del af indsatsen for it i folkeskolen.

Vejledning og tildelingskriterier 2016
Vejledning og tildelingskriterier 2017