Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Elever i folkeskolen kan få specialundervisning eller anden special­pædagogisk bistand, hvis de har brug for omfattende støtte. Få overblik over regler, organisering, test og prøver, rådgivning og klagemuligheder.

Regler for specialundervisning

Specialundervisning kan gives som støtte i den almindelige undervisning eller som undervisning i specialklasser eller på specialskoler.

Organisering af special­pædagogisk bistand

Den specialpædagogiske bistand kan foregå i klassen, hvis eleven kan have udbytte af undervisningen og kan deltage aktivt i det sociale fællesskab i klassen.

Test og prøver

Elever som får specialundervisning skal som udgangspunkt også deltage i de nationale test og folkeskolens prøver.

Klagemuligheder

Der er mulighed for at klage over afgørelser om specialundervisning eller for at få en skriftlig begrundelse for en afgørelse.

Rådgivning

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO rådgiver om blandt andet folkeskolens specialundervisning.

Ordblindetest

Ordblindhed er en internationalt anerkendt diagnose. Ordblindetesten giver en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed.