Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Organisering og ledelse

Driften af folkeskolen er en kommunal opgave. Kommunalbestyrelsen træffer, inden for lovgivningens rammer, enhver beslutning om kommunens skolevæsen. Folkeskoleloven giver dog også beføjelser til skolebestyrelsen og skolens leder. Ministeriet fører tilsyn med folkeskolen.

Skolens ledelse

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Skolens leder har ansvar for skolens pædagogiske og administrative drift.

Den kommunale opgave

Kommunalbestyrelsen har ansvar for driften af folkeskolen herunder for udarbejdelse af kvalitetsrapporter.

Forældrenes rolle

Folkeskolens opgave skal løses i samarbejde med forældrene gennem dialog og arbejdet i skolebestyrelsen.

Elevernes stemme

Eleverne kan være med til at påvirke skoledagen og skolens udvikling blandt andet gennem elevrådet.

Tilsyn

Ministeriet fører tilsyn med skolernes kvalitetsudvikling og kommunernes overholdelse af reglerne om undervisningstid og minimumstimetal.