Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Viden og kompetencer

Udviklingen af folkeskolen skal tage udgangspunkt i viden om, hvad der virker. Derfor samarbejder ministeriet med forsknings- og vidensmiljøer om at undersøge, hvad der virker. Sammen med de centrale aktører på området bruger vi den viden til at gøre folkeskolen endnu bedre.

Ressourcecenter for folkeskolen

Ressourcecenteret understøtter ministeriets arbejde med at udvikle ny viden og bringe den i spil.

Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Programmet følger op på folkeskolereformen og understøtter realiseringen af reformens mål.

Forsøg og udvikling

Puljer til forsøgs- og udviklingsarbejde og forsøg efter folkeskolelovens § 55.

Forsøgsprogram om udsatte børns faglighed

Forsøgsprogrammet undersøger, om særlige undervisningsmetoder kan mindske betydningen af børns sociale baggrund.

Kompetenceudvikling af pædagogisk personale

Efteruddannelse skal blandt andet understøtte målsætningen om fuld kompetencedækning.

Viden om grundskolen på EMU – Danmarks Læringsportal

EMU.dk formidler viden, erfaringer og inspiration om læring til forskellige målgrupper i grundskolen.

Internationale undersøgelser

Undersøgelser om hvordan danske elever klarer sig internationalt, og hvad vi kan lære af andre lande.

Publikationer fra forskningsprojekter

Se evalueringer, forskningsresultater og inspirationsmaterialer, som ministeriet udgiver.