Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Internationale evalueringer af folkeskolen

De internationale evalueringer er en af måderne, vi kan orientere os om forholdene i og omkring de danske skoler. På disse sider kan du læse mere om de internationale undersøgelser, som Danmark deltager i.

For at samle viden om, hvordan danske elever klarer sig internationalt, og hvad vi kan lære af andre lande, deltager danske skoleelever i en række internationale undersøgelser.

Undersøgelserne giver mulighed for at se på elevernes udvikling over tid og på, hvordan de klarer sig i forhold til jævnaldrende elever i andre lande.

Oversigt over de enkelte undersøgelser

Nedenfor kan du klikke dig videre til information om hver enkelt international undersøgelse, som Danmark deltager i på folkeskoleområdet:

Det handler undersøgelserne om

Undersøgelserne på folkeskoleområdet spænder bredt. Typisk tester en undersøgelse et specifikt kompetenceområde, som for eksempel læsning (PIRLS) eller politisk dannelse og viden om politik (ICCS).

Den mest kendte undersøgelse er PISA, som sammenligner skoleelevers kompetencer i alle OECD-landene. 

Hver undersøgelse indeholder baggrundsinformationer om eksempelvis økonomiske og sociale forhold, så man kan sammenholde, hvordan disse omstændigheder påvirker den/de færdigheder, der testes.

Kontakt