Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Kort om frie grundskoler

De frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen. Undervisningen på en fri grundskole skal stille eleverne lige med elever, der går i folkeskolen, og forberede dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Forældre kan selv vælge undervisning til deres barn

I Danmarker der 10 års undervisningspligt, men ingen skolepligt. Det betyder, at forældre har mulighed for at vælge en fri grundskole til deres barn, hvis de ikke ønsker deres barn i folkeskolen.

Forældre har pligt til at sørge for, at deres barn får en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Et barn, der går på en fri grundskole, skal have samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Et alternativ til folkeskolen

"Frie grundskoler" dækker over mange forskellige betegnelser for skoler for eksempel "friskole", "privatskole", "lilleskole" og "realskole".

Nogle frie grundskoler bygger på et religiøst livssyn, nogle på en bestemt pædagogik. De enkelte skolers pædagogiske tænkning og syn på, hvordan børn lærer, kan også være forskellige, alt efter hvilket grundlag skolerne har.

En fri grundskole må planlægge og gennemføre undervisningen på en anden måde end folkeskolen. Det vælger en del af skolerne at gøre, fordi det passer bedre til deres værdigrundlag.

Ministeriet fører et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler.

Der findes i alt over 500 frie grundskoler i Danmark.

Frie grundskoler i tal

I skoleåret 2009/2010 gik der knap 95.900 elever på en af landets 509 frie grundskoler. Der var i gennemsnit 15,6 elever i en normalklasse. De blev undervist at 7.700 lærere.

Statistisk om folkeskolen og de frie grundskoler