Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler

Elever på en fri grundskole har ligesom elever i folkeskolen ret til specialundervisning. Det er skolens ansvar at vurdere den enkelte elevs særlige behov.

En fri grundskole skal give specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand til de elever, der har behov for det. Er der elever, som i en kortere periode har brug for ekstra undervisning eller anden faglig støtte, skal skolen tilbyde det.

Skolens leder skal vurdere elevernes behov for specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller ekstraundervisning. Det kan gøres på mange måder, for eksempel med en faglig vurdering og evaluering af elevens standpunkt og udvikling eller ved at teste eleven.

Skolerne kan søge tilskud til specialundervisning. Tilskuddet bliver administreret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Uanset om skolen får økonomisk støtte eller ej, skal skolen give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, skolen ligger i. Kommunen skal give skolen vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Skolen kan for eksempel få hjælp til pædagogiske-psykologiske udredninger af elever med vanskeligheder og vejledning i undervisning af elever med særlige behov. Elever på en fri grundskole skal modtage samme støtte som kommunens øvrige elever. Alle frie grundskoleelever har ret til rådgivning fra den kommune, skolen ligger i, også selvom de bor i en anden kommune.

Tilsyn med specialundervisning og supplerende undervisning

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, at eleverne på en fri grundskole får den specialundervisning eller støtte, de har behov for.

Man kan ikke klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over den specialundervisning, en skole giver til enkelte elever. Er man bekymret for kvaliteten i skolens samlede tilbud på specialundervisningsområdet, kan man henvende sig til styrelsen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan undersøge skolens forskellige former for specialundervisning og observere den konkrete undervisning. Styrelsen kan også vælge at se på, hvordan skolen dokumenterer sin specialundervisning for eksempel ved at se på eventuelle handleplaner for eleverne. Det overordnede mål er at sikre, at skolens tilbud dækker elevernes behov.

Kontakt

 • Signe Rørdam Thomsen

  Signe Rørdam Thomsen
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  sitho1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5979