Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Spørgsmål og svar inden for frie grundskoler

 • Frie grundskoler

  • Frie grundskoler

   • Hvad gør man, hvis man er bekymret for kvaliteten af undervisningen?

    Der vil i løbet af et barns skolegang kunne opstå spørgsmål – generelle eller specifikke - som ikke kan besvares gennem det almindelige skole-hjem-samarbejde eller ved at deltage i skolebestyrelses arbejdet. Måske opstår der en generel bekymring for undervisningens kvalitet i et eller flere fag.

    Man kan som forældre rette henvendelse til skolens daglige leder, skolens bestyrelse eller eventuelt den forældre valgte eksterne tilsynsførende. Der kan også være et forældreråd, som kan viderebringe bekymringen. Måske kan de oplysninger, der ligger på skolens hjemmeside, give et svar.

    Kan man ikke få et tilfredsstillende svar gennem de ovennævnte muligheder, kan man henvende sig til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

   • Hvor mange timer skal mit barn have?

    Der er ikke fastsat et minimums timetal for undervisningen på en fri grundskole. Det er således op til den enkelte skole at tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Minimumstimetallet for undervisningen i folkeskolen kan er derfor kun vejledende.

   • Hvornår skal mit barn have de forskellige fag?

    Det kræves ikke at en fri grundskole skal have de samme fag på skemaet som en folkeskole. Den enkelte frie grundskole kan vælge at kalde fagene noget andet og lade målene for et eller flere af folkeskolens obligatoriske fag indgå i andre kombinationer og forløb. Skolen kan desuden selv bestemme, hvornår i skoleforløbet skolen underviser i de enkelte fag.

    Men det vil dog være tvivlsomt om en undervisning, der gennemføres på væsentligt færre klassetrin, end hvad der er gældende for undervisningen i folkeskolen, vil kunne leve op til reglerne.

    Man kan læse mere om målene for undervisningen på en frigrundskole i vejledningen om udarbejdelse af del-  og slutmål samt undervisningsplaner.

   • Kan en skole beslutte, at et barn ikke længere kan gå på skolen?

    Det er den enkelte frie grundskole, som vælger, hvem den vil have som elever. Skolen kan derfor selv bestemme, at et barn ikke længere kan gå på skolen.

   • Skal en fri grundskole lave elevplaner?

    Skolen skal regelmæssigt underrette eleven og forældrene om sit syn på elevens udbytte af skolegangen. Der er ikke krav om, at en fri grundskole skal udarbejde skriftlige elevplaner. Skolen kan derfor selv vælge både, hvordan den tilrettelægger evalueringen, og hvordan den fremlægger resultaterne.