Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Tilsyn på frie grundskoler

Generelt om tilsyn

Tre unge drenge

Der er forskellige former for tilsyn med frie grundskoler.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsyn

Piger til musik

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører både almindeligt og skærpet tilsyn med frie grundskoler.

Certificeret tilsynsførende

Pige ved tavle

En tilsynsførende skal være certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Forældrenes tilsyn

Lærer der klapper

Forældre til børn på frie grundskoler er med til at føre tilsyn med undervisningen.

Selvevaluering

Lærer og elev

Selvevaluering på frie grundskoler skal foregå efter en godkendt model.

Tilsynsplan og beretning

To drenge

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejder hvert år en tilsynsplan og en tilsynsberetning.

Bekymring for forhold på en fri grundskole

Barn til prøve

Hvis du er bekymret for forholdene på en fri grundskole, kan du rette henvendelse til de tilsynsførende i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.