Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Selvevaluering på frie grundskoler

Frie grundskoler skal vælge mellem at selvevaluere eller få ført tilsyn af en certificeret tilsynsførende. Hvis skolen vælger selvevaluering, skal det foregå efter en godkendt model.

Selvevalueringsmodel

Modellerne lægger vægt på mange forskellige dele af skolens samlede arbejde for eksempel:

 • Hvilke evalueringsmetoder, skolen bruger
 • Hvordan skolen systematisk holder øje med elevernes faglige udbytte af undervisningen
 • Hvordan skolen vurderer, om undervisningen i de forskellige fag leder frem mod de slutmål, skolen har opstillet
 • Hvordan skolen konkret arbejder med at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
 • Hvordan elevernes overgang til ungdomsuddannelser indgår i evalueringen
 • Hvordan skolen evaluerer sin specialundervisning og eventuelt undervisning i dansk som andetsprog

Selvevalueringsmodellerne bliver udarbejdet af skoleforeningerne og skal godkendes af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Skoler, der vælger at selvevaluere, skal benytte en af de to godkendte selvevalueringsmodeller, som er udarbejdet af henholdsvis Danmarks Privatskoleforening og af Dansk Friskoleskoleforening. Det er frit for den enkelte frie grundskole, hvilken en af de to modeller, der vælges.

Det er skolens bestyrelse og forældrekreds, der sammen beslutter om, skolen skal selvevaluere. Hvis skolen vælger at selvevaluere, skal den ikke længere opfylde det evalueringskrav, der ellers gælder for de frie skoler jf. § 1 b i friskoleloven.

Der er udarbejdet en bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler. I bekendtgørelsen er kravene til selvevaluering beskrevet.

Vedtægter: Skoler, der vælger at evaluere sig selv, skal ikke ændre noget i skolens vedtægter.

Krav til skoler, der benytter selvevaluering

Senest 14 dage efter at en skole har valgt at benytte selvevaluering, skal skolen orientere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om sin beslutning.

Skolen skal også oplyse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om, hvilken godkendt evalueringsmodel, man bruger.

Orienteringen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om valg af selvevaluering og valg af godkendt selvevalueringsmodel kan foregå på mail: selvevaluering@ktst.dk eller på telefon 33 92 55 39.

Skolen skal gennemføre selvevaluering efter en godkendt model mindst hvert tredje år. Selvevalueringen kan tilrettelægges i faser.

Faserne skal tilrettelægges sådan, at de omfatter alle elementer i den godkendte evalueringsmodel henover den treårige periode.

Evalueringen på skolens hjemmeside

Resultatet af evalueringen skal lægges på skolens hjemmeside. Hvis selvevalueringen er tilrettelagt i faser, skal resultaterne af de enkelte faser løbende offentliggøres. Skolen skal desuden offentliggøre en plan for, hvordan skolen vil følge op på evalueringen.

Det skal fremgå af hjemmesiden, at man på skolen har valgt at benytte selvevaluering.

Skolens seneste tilsynserklæring skal fortsat ligge på skolens hjemmeside, indtil resultatet af skolens første evaluering bliver offentliggjort.

Kontakt

 • Signe Rørdam Thomsen

  Signe Rørdam Thomsen
  Pædagogisk konsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  sitho1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5979