Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Klubtilbud efter dagtilbudsloven

Det er kommunalbestyrelsens opgave at sørge for, at der er de nødvendige klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge i kommunen.

Kommunens opgaver

Den enkelte kommune har ansvaret for, at der er et vist udbud af varierede fritidstilbud til større børn og unge. Med det nødvendige udbud af tilbud menes, at der i kommunen skal være fritidstilbud, der samlet set retter sig mod alle større børn og unge, inklusiv de svage og udsatte grupper. Klubtilbud kan derfor også være tilbud, der retter sig mod større børn og unge med behov for støtte.

Kommunalbestyrelsen kan opfylde sin opgave ved selv at oprette klubtilbud, ved at indgå samarbejde med private foreninger eller ved at lade private etablere klubtilbud med offentligt tilskud.

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, som organiserer kommunens klubtilbud. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer, der sikrer børn og unge indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud.

Tilbuddene skal i samarbejde med de større børn og unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab.

Mere information

Børn/unge og forældre skal rette henvendelse til deres kommune for at få oplyst, hvordan tilbuddene til børn og unge er sammensat i kommunen.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen for en plads i klubtilbud m.v. kan højest udgøre et beløb svarende til 20 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads, enten i det enkelte klubtilbud eller af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter i klubtilbud m.v. af samme type i kommunen. Kommunens tilskud til en plads i klubtilbud m.v. skal således mindst udgøre 80 procent af udgifterne.

Plads over kommunegrænsen

Muligheden for at vælge et fritidshjem eller et klubtilbud m.v. i en anden kommune forudsætter, at opholdskommunen har fritidshjem eller klubtilbud til aldersgruppen. Hvis opholdskommunen ikke har fritidshjem eller klubtilbud m.v., skal opholdskommunen derfor ikke stille mulighed om fritidshjem og klubtilbud m.v. i en anden kommune til rådighed for forældrene. For flere oplysninger om plads over kommunegrænsen – se afsnit om plads i dagtilbud over kommunegrænsen.

Kontakt

 • Simon Kjølby Larsen

  Simon Kjølby Larsen
  Fuldmægtig
  Departementet
  silar2@uvm.dk
  Tlf. 3392  5356