Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Aftalens hovedemner

Få overblik over de vigtigste emner i aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser. Læs uddybende information for de enkelte temaer.


Adgangsforudsætninger til de nye gymnasiale uddannelser

De unge, der starter på en gymnasial uddannelse, skal være klar til at leve op til de faglige krav, der stilles.

Målrettede studieretninger

Der skal være færre og mere overskuelige studieretninger med et højt og ensartet fagligt niveau.

Ligeværdige gymnasiale uddannelser

Læs mere om hvordan de gymnasiale uddannelser samt eux kommer til at se ud efter reformen.

Moderne hf med klar profil

En moderne hf skal have en ny og stærk faglig identitet, der ruster til videre uddannelse.

Dannelsesbegrebet i gymnasiet

Eleverne skal rustes til at tage en videregående uddannelse og klædes på til at tage del i samfundet.

Kortere og mere målrettet grundforløb

3 måneders grundforløb skal skabe god start og afklare valg af studieretning.

Fremmedsprog i gymnasiet

Flere skal vælge fremmedsprog, og de skal blive dygtigere.

Særlig indsats i matematik

Mere og bedre matematikundervisning.

Prøver og forebyggelse af snyd

Nye prøveformer og forebyggelse af snyd.

Retningsgivende mål og styrket kvalitetsudvikling

Skolerne skal arbejde målrettet med kvalitet i undervisningen.