Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Internationale aktiviteter på det gymnasiale område

Her finder du information om de internationale aktiviteter på det gymnasiale område, undervisning på engelsk og om EUs og Nordisk Råds ungdomsprogrammer.

Undervisning på andre sprog

Flag foran FN i NY

Få links til institutioner, der udbyder undervisning på andre sprog.

Internationale gymnasier

Ung mand med bog

Danmark har 15 internationale gymnasier. Find dem samt love og regler på området her.

Læs mere

Genveje til internationale ungdomsprogrammer

Her kan du læse om internationale ungdomsprogrammer og aktiviteter, som er særligt relevante for de gymnasiale uddannelser, blandt andet EU-programmet Comenius og Nordisk Ministerråds Nordplus.

EU-programmet Comenius Nordisk Ministerråds Nordplus

Merit for udenlandsk uddannelse

En elev, der går i en af de gymnasiale uddannelser, og som ønsker at gennemføre op til et år af uddannelsen i udlandet, har mulighed for at få forhåndstilsagn om merit. Det indebærer, at eleven under visse betingelser kan få godskrevet dele af den udenlandske uddannelse, så den erstatter den tilsvarende danske.

Læs mere i meritbekendtgørelsenDu kan også læse om mulighederne for at få tilskud

Overenskomst om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau

Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har indgået en overenskomst om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau (det almene gymnasium og erhvervsskolerne).

Her kan du læse bekendtgørelse af overenskomst af 3. november 2004 om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau