Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Love og regler for gymnasiale uddannelser

Her finder du links til love om de gymnasiale uddannelser. Lovenes bekendtgørelser og vejledninger er samlet under loven.

Uddannelses- og institutionslove

Elever uden for Christianhavns gymnasium

Her finder du lovene om de forskellige gymnasiale uddannelser (eksempelvis hf-loven) samt love om de institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser.

Uddannelsesbekendt-gørelser

Det danske flag

Her finder du bekendtgørelser, om de gymnasiale uddannelser. De indeholder blandt andet de gældende læreplaner.

Andre bekendtgørelser

To kvindelige gymnasieelever

Her finder du andre bekendtgørelser på det gymnasiale område vedrørende eksempelvis deltagerbetaling, optagelse, eksamen samt studie- og ordensregler.

Gymnasiale uddannelser i Grønland

Det grønlandske flag

Her kan du finde bekendtgørelser vedrørende de gymnasiale uddannelser i Grønland.

Søgevejledninger

En finger i vejret

Information om lovgivning vedrørende de gymnasiale uddannelser, som ikke ligger på uvm.dk.