Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Organisering og ledelse

Ansvaret for såvel daglig drift som overordnet udvikling af de gymnasiale uddannelser er fordelt på forskellige aktører. Læs om opgave- og ansvarsfordelingen, styring og klageadgang.

Skolelederen

Skolens leder har ansvaret for den daglige administrative og pædagogiske ledelse af skolen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og virksomhed.

Vedtægter

Vedtægten er institutionens grundlov og er bindende for institutionens ledelse og ansatte.

Elever

Eleverne har indflydelse på deres uddannelse og deres skole gennem elevrådet.

Institutioner og udbud

Regionsrådet indstiller og ministeren godkender udbud af de gymnasiale uddannelser.

Tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med de gymnasiale uddannelser.

Klager

Læs her hvor, hvordan, til hvem og på hvilken baggrund du kan klage.