Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Netprøver.dk – digital prøveafvikling

I perioden 2016-2018 digitaliseres prøveafviklingen af de skriftlige prøver og større skriftlige opgaver i de gymnasiale uddannelser. Den digitale prøveafvikling sker via Netprøver.dk

Om Netprøver.dk og indfasning

Det fælles prøvesystem samt prøvefag, terminer og etaper i indfasningen.

SRP og SSO i skoleåret 2016-2017

Afvikling af studieretningsprojektet og større skriftlig opgave med Netprøver.dk i skoleåret 2016-2017.

Generalprøve 2017

Institutioner, elever, bedømmere og ministeriet får mulighed for at afprøve Netprøver.dk.

Prøveafvikling sommer 2016

Om afvikling af skriftlige prøver med Netprøver.dk i sommerterminen 2016.

Information til censorer

Se information til censorer om brugen af Netprøver.dk.

Brugervejledninger og support

Find brugervejledninger og få hjælp til at bruge Netprøver.dk.

Krav til it og netværk

Se hvilke krav den digitale prøveafvikling stiller til netværk og it-udstyr.

Aktuelt

Se nyt om Netprøver.dk, udsendte breve og orienteringer til institutionerne.