Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Regler og orienteringer

Her finder du bekendtgørelser og orienteringer, der er relevante for administration, lærere, censorer og elever i forbindelse med prøver og eksamen ved de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb.

Regelgrundlag for prøver i de enkelte fag

I uddannelsesbekendtgørelserne finder du rammer og regler for den enkelte uddannelse, herunder også læreplaner for det enkelte fag, hvor fagets prøveform er beskrevet.

Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret. Ændringer vil fremgå af ”Senere ændringer til forskriften” på retsinformation.dk.

Læs mere på uvm.dk’s side om uddannelsesbekendtgørelserne for de gymnasiale uddannelser

I aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser er der fokus på fornyelse og forenkling af prøver.

Du kan læse mere om reformen her

Inhabilitet

Her kan du læse om habilitetsregler for censorer og andre som deltager ved prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (avu).

Orientering om inhabilitetsregler (pdf)

Notat om de forvaltningsretlige inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning (pdf)

Kontakt

 • Kirsten Krogstrup

  Kirsten Krogstrup
  Specialkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  kikro2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5438