Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Skriftlige opgavesæt og ophavsret

Her finder du link til Materialeplatformen, hvor opgavesæt fra tidligere afholdte prøver findes, og regler om hvordan du må anvende elektroniske eksamensopgaver.

Materialeplatformen

Opgavesæt fra tidligere afholdte prøver er tilgængelige for undervisere på Materialeplatformen. For at få adgang til opgavesættene skal du logge ind med dit Uni•Login. Materialeplatformen opdateres efter hver prøvetermin med nye opgavesæt.

Hvis du ikke kan logge ind, skal du kontakte brugeradministratoren på din institution. Hvis du har spørgsmål om Uni•Login kan du kontakte Styrelsen for It og Lærings support her.

Regler og ophavsret for brug af digitale opgavesæt

Regler for brug af digitale opgavesæt i prøvesituationen
Digitale eksamensopgaver må kun anvendes ved afvikling af eksamen, herunder sygeeksamen og ved prøvelignende situationer på de godkendte undervisningsinstitutioner.

Kopier af de digitale eksamensopgaver fra institutionernes intranet, server, enkelte pc'ere eller på andet lagringsmedie skal slettes umiddelbart efter afholdelsen af den pågældende prøve/eksamen. Sletningen skal være endelig, således at materialet ikke kan gendannes.

Ved placering af materiale på en pc'er, tablet, server, intranet eller lignende skal anlægget være "lukket" via de fornødne sikringsforanstaltninger, således at alene de elever, som er omfattet af den pågældende eksamen, har adgang til materialet.

Ophavsret ved brug af opgavesæt udover prøvesituationen
Ministeriet har i medfør af aftale med Copydan klareret rettigheder til brug af ophavsretligt beskyttet materiale i de fremstillede opgavesæt.

Opgavesæt, der er tilgængeliggjort på ministeriets opgaveportal Materialeplatformen, kan anvendes på den enkelte uddannelsesinstitution som led i undervisnings- og prøvevirksomhed (fx kan materialet kopieres). Anvendelse og kopiering af materialet må udelukkende ske i overensstemmelse med de aftaler, som uddannelsesinstitutionerne har indgået herom med Copydan.

Ophavsret ved brug af opgaver i andre sammenhænge
Hverken opgaver, dele af opgaver eller hele opgavesæt må anvendes i anden sammenhæng eller gøres offentligt tilgængelige uden forudgående aftale med ministeriet.

Genveje

Læs mere om ministeriets aftaler med Copydan på kopitilundervisning.dk.

Kontakt

 • Vibeke Holm

  Vibeke Holm
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  vibeke.holm@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5175

 • Ruben Christensen

  Ruben Christensen
  Kontorfuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  ruchr1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5594