Prøver og eksamen

Prøverne skal bidrage til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem uddannelsens formål, læreplanen og bedømmelsen. Find administrative redskaber, regler og udviklingsinitiativer vedrørende prøver i gymnasiale uddannelser og eux-forløb.

Kalendere og oversigter

Prøvedatoer og administrative oversigter til brug for eksamensadministrationen.

Undervisnings­beskrivelser

Krav og skabeloner til undervisningsbeskrivelser.

Netprøver.dk – digital prøveafvikling

Overblik over prøvesystemet og etaper i indfasningen.

Eksamensbeviser

Eksempler på og beskrivelser af beviser og anden dokumentation for undervisning.

Evalueringer af prøver

Evalueringer af prøver afholdt mellem 2007-2016.

Klager over prøver

Proceduren ved behandling af klager over prøver.

Regler og orienteringer

Bekendtgørelser, vejledninger og information om prøver og eksamen.

Skriftlige opgavesæt

Opgavesæt til tidligere afholdte prøver og oplysninger om ophavsret.

Information til censorer

Om censormødet, normer, honorar m.m. for censorer ved mundtlige eller skriftlige prøver.