Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Undervisning og læringsmiljø

Undervisningen skal tilgodese elevernes forskellige forudsætninger, sikre høj faglighed og almendannelse. Læringsmiljøet skal understøtte elevernes udvikling af personlige og faglige kompetencer.

Tilrettelæggelse

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne inddrages og deres forskellige forudsætninger tilgodeses.

Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø skal fremme elevernes muligheder for udvikling og læring.

Fagkonsulenter

Oversigt over kontaktoplysninger til fagkonsulenterne i de enkelte gymnasiale fag.

Viden og læringssressourcer

EMU.dk formidler viden, erfaringer og inspiration til lærere på de gymnasiale uddannelser.

Operation Dagsværk

På dagsværkdagen giver eleverne et ”dagsværk” i støtte til årets udviklingsprojekt.