Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

7-trinsskalaen

I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trinsskalaen. Den består af syv karakterer.
Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -3. Karakteren 02 vil derfor være den laveste beståkarakter.

Karakterer på 7-trinsskalaen

Dame der smiler

Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet.

Anvendelse af 7-trinsskalaen

Børn der får musikundervisning

7-trinsskalaen skal anvendes absolut.

Oversættelsesskala

Borger

Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen.