Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Oversættelsesskala: Fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen

Her på siden finder du en oversættelsesskala mellem den gamle og den nye skala.

Hvis en ansøger søger optagelse på en videregående uddannelse, er det vigtigt, at personens muligheder for optagelse ikke afhænger af, om vedkommende på sit eksamensbevis har karakterer efter 13-skalaen og/eller 7-trinsskalaen.

Derfor vil en ansøger, der på sit bevis for den adgangsgivende eksamen har karakterer efter begge skalaer, få oversat karaktererne efter 13-skalaen til karakterer i 7-trinsskalaen, uanset om det drejer sig om en enkelt eller om flertallet af vedkommendes karakterer.

Oversættelsen sker efter følgende skala:

Gammel skala - 13-skalaen
Ny skala - 7-trins-skalaen
13 12
11
10 10
9 7
8
7 4
6 02
5 00
03
00 -3

Ved optagelse gennem den koordinerede tilmelding (KOT) fra og med 2007 skal gennemsnit beregnet efter 13-skalaen kunne sammenlignes med gennemsnit beregnet efter 7-trinsskalaen. Et gennemsnit beregnet efter 13-skalaen vil blive omsat til et tilsvarende gennemsnit i 7-trinsskalaen.

Formålet er at stille ansøgere lige i ansøgnings- og optagelsesproceduren, uanset hvilken karakterskala der er anvendt ved de prøver, som indgår i den adgangsgivende eksamen. Der vil blive anvendt en omsætningstabel, og tabellen vil være offentligt tilgængelig.