Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Skriverprisen

Skriverprisen er ministeriets pris til forfattere, der skriver læservenligt. Prisen har til formål at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den læservenlige danske litteratur for børn, unge eller voksne.

Skriverprisen er på 25.000 kroner og er opkaldt efter Esther Skriver, der i 1995 var den første prismodtager. Prisen tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læsevenligt og derved tilgodeser de mange forskellige læsere, som kan have svært ved at tilegne sig en del af den litteratur, der udgives. Prisen kan også deles mellem flere forfattere eller mellem forfatter og illustrator, når der er tale om et samarbejde. Der lægges vægt på sproglig, indholdsmæssig og grafisk tilgængelighed.

For at komme i betragtning ved prisuddelingen skal værket:

  • have litterær kvalitet
  • være sprogligt let tilgængelig
  • have layoutmæssig høj kvalitet
  • henvende sig til læseren som ligemand

Værk eller forfatterskab

Skriverprisen kan tildeles et enkelt værk, der er udkommet siden seneste frist for indsendelse af værker til prisen. Prisen kan også tildeles en serie eller et helt forfatterskab, der inkluderer et værk, som er udkommet siden seneste frist for indsendelse af værker til prisen.

Dansksprogede værker af skønlitterær eller faglitterær art kan indstilles til Skriverprisen. Prisen kan tildeles forfattere, der skriver for voksne såvel som forfattere, der skriver for børn og unge. Oversættelser af udenlandsk litteratur samt egentlige skole- og undervisningsbøger kan ikke komme i betragtning.

Bedømmelsesudvalget

Der er nedsat et udvalg, som udvælger prisvinderen på baggrund af det indsendte materiale. Udvalget består af fem medlemmer, der repræsenterer følgende organisationer: Dansk Forfatterforening, Landsforeningen af Læsepædagoger, Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark, Danmarks Lærerforening, Pædagogisk LæringsCenterForening.

Medlemmerne beskikkes af ministeren for en 3-årig periode og efter indstilling fra udvalget udpeger undervisningsminsteren formanden blandt udvalgets medlemmer.

Se medlemmerne i boksen til højre. Forslag til prismodtagere kan gives til et af udvalgets medlemmer eller til sekretariatet.

Kontakt

  • Hanne L. Riddersborg

    Hanne L. Riddersborg
    Overassistent
    Styrelsen for
    Undervisning og Kvalitet
    harid1@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 5358

Skriverprisen 2016

Skriverprisen 2016 blev uddelt af ministeren den 11. november 2016 på BogForum.

Vinderne er Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi.

Tidligere modtagere

1995 Esther Skriver
1996 Bent Haller
1997 Jørn Jensen
1998 Bent Faurby
1999 Hans Chr. Hansen
2000 Kirsten Mejlhede Krog
2001 Birgitte Bering og Peter Bering
2002 Søren Vagn Jacobsen
2003 Daniel Zimakoff
2004 Anna-Marie Helfer
2005 Pia Juul
2006 Gerd Rindel
2007 Tomas Lagermand Lundme
2008 Morten Dürr
2009 Lars-Henrik Olsen
2010 Jesper Nicolaj Christiansen
2011 Rebecca Bach-Lauritsen
2012 Annette Bjørg Koeller
2013 Glenn Ringtved
2014 Dorte Lilmose
2015 Mette Eike Neerlin
2016 Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi

Udvalget

Formand Birgitte Reindel
Pædagogisk LæringsCenterForening

Juliane Øhlenschlæger
Orblinde/Dysleksiforeningen

Helle Friis Mikkelsen
Landsforeningen af Læsepædagoger

Kaare Øster
Dansk Forfatterforening

Jeanette Sjøberg
Danmarks Lærerforening