Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udlodningsmidler

Ministeriets udlodningsmidler er en del af overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S. Puljen har til formål at støtte aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud.

Nyt om udlodningsmidler

Ministeriet vil offentliggøre proceduren for ansøgninger til årets udlodningsmidler, så snart den er fastlagt. Man kan tilmelde sig ministeriets nyhedsbrev, hvis man ønsker at blive orienteret om, når ansøgningsrunden starter.

Et udpluk af nogle af de produkter, der har modtaget støtte fra ministeriets udlodningsmidler.

Hvem kan søge om støtte fra udlodningsmidler?

Alle kan søge om støtte fra ministeriets udlodningsmidler, men der er nogle undtagelser:

  • Statsinstitutioner, selvejende institutioner, organisationer, foreninger og lignende, hvis virksomhed får tilskud efter gældende lovbestemmelser eller finanslovsbevillinger, kan ikke søge om tilskud til formål, som de efter loven skal varetage og får bevilling til.
  • Ansøgninger fra ansøgere, som tidligere har fået bevilget støtte, men ikke overholdt gældende retningslinjer på området, vil blive afvist.

Hvilke formål kan støttes af udlodningsmidler?

Ministeriet støtter nye landsdækkende eller landsdelsdækkende tiltag og aktiviteter inden for ministeriets område gennem projekttilskud. 

Der kan ikke søges om støtte af udlodningsmidlerne til gennemførelsen af forsøgs- og udviklingsprojekter.

Information om kriterier for ansøgninger til ministeriets udlodningsmidler findes i retningslinjerne for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning. Overordnet stilles der følgende krav til ansøgninger:

Projektet skal være undervisningsrelevant og have klare fagpædagogiske og fagdidaktiske mål. I ansøgningen skal der være henvisninger til relevante vejledninger og læreplaner. Der skal være en tydelig sammenhæng mellem projektets indhold, målgruppen og indsatsområdet. Derudover skal der argumenteres i ansøgningen for projektets nyhedsværdi og effekt.

Der udpeges en række indsatsområder for hver ansøgningsrunde.

Ministeriet tager også imod ansøgninger, som ikke omhandler indsatsområderne, men er relevante for ministeriets ressort. Ved tildeling af støtte prioriteres ansøgninger, som ligger inden for indsatsområderne, højst. 

Ansøgeren skal være opmærksom på, at ministeriet støtter køb af tjenesteydelser i forbindelse med projektet. Der gives ikke støtte til:

  • formål, der får tilskud efter gældende lovbestemmelse eller finanslovbevilling
  • løn, honorarer og andre løbende driftsudgifter
  • skolerejser, klasserejser, ekskursioner og udvekslingsrejser
  • etableringer og ombygninger
  • rejser og studieophold
  • formål af lokal karakter
  • anskaffelser.

Ansøgeren skal også være opmærksom på, at materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projektet skal gøres offentligt omkostningsfrit tilgængeligt gennem www.materialeplatform.emu.dk.

Hvordan søger man om støtte fra udlodningsmidler?

Ansøgninger om støtte fra udlodningsmidlerne kan normalt fremsendes i perioden oktober/november. Alle ændringer og andre relevante oplysninger vedrørende ansøgningsrunden og fordeling af midlerne annonceres under ”Nyt om udlodningsmidler” øverst på siden. Her kan du også finde information om løbende status for ansøgningsrunden. 

Husk det elektroniske ansøgningsskema

Ministeriet skal modtage både en elektronisk ansøgning og en underskrevet kopi af den for at kunne behandle ansøgningen.

Indscannet underskrevet kopi af den elektroniske ansøgning og bilag skal sendes til udlodningsmidler@uvm.dk.

Hvornår kan man forvente at få svar på ansøgningen?

Ministeriet tager samlet stilling til ansøgningerne ved den årlige fordeling af udlodningsmidlerne, og ministeriets indstilling forelægges Folketingets Finansudvalg i maj hvert år til godkendelse. Svaret om resultatet af behandling af ansøgningen kan derfor først forventes modtaget i juni.

Ansøgeren skal være opmærksom på, at status for ansøgningen ikke kan oplyses før Finansudvalgets tilslutning til ministeriets indstilling foreligger.Kontakt

Ansøgning

Ansøgninger om støtte fra udlodningsmidlerne skal fremsendes til den årlige ansøgningsrunde. Det elektroniske ansøgningsskema og ansøgningsmateriale for fordelingen 2017 vil være tilgængelige, når ansøgningsrunden påbegyndes.

Vi forventer at kunne modtage ansøgninger til fordelingen 2017 tidligst oktober 2016.

Retningslinjer

Læs om kriterierne for ansøgninger og betingelserne for tilskuddet i ministeriets retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning:

Retningslinjer for 2016 (pdf)

Spørgsmål om udlodningsmidler

Har du spørgsmål vedrørende ministeriets udlodningsmidler eller behandling af din sag, skriv venligst til vores postkasse udlodningsmidler@uvm.dk.