Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Støtteordninger

Staten har en række støtteordninger til uddannelse. Støtten spænder fra økonomisk hjælp over hjælpemidler og specialundervisning til rabat på transport.

Støtteordningerne er instrumenter for uddannelsespolitikken og dermed en del af landets samlede uddannelsessystem. Samtidig er de instrumenter for arbejdsmarkedspolitikken. 

De overordnede mål for uddannelsesstøtte er blandt andet, at:

  • man ikke skal fravælge at uddanne sig på grund af manglende økonomiske muligheder
  • det ikke er nødvendigt for de studerende at arbejde så meget ved siden af, at det går ud over studierne
  • studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre

Støtteordninger

Læs mere om de forskellige støtteordninger:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Handicaptillæg

VEU-godtgørelse

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte)

SPS (Specialpædagogisk Støtte)

Befordringstilskud

Uddannelseskort

Ungdomskort

Udlandsstipendium