Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

AMU er korte kurser for ufaglærte og faglærte.

Om AMU

Introduktion til AMU. Kort om målgrupper, formål og struktur.

Adgang

AMU er for alle, der enten bor i Danmark eller har arbejde i Danmark.

Uddannelser og uddannelsessteder

Om fagområder, uddannelsessteder, tosprogede og Individuel Kompetencevurdering.

Deltagerbetaling og støttemuligheder

Overblik over deltagerbetaling, VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, kost og logi.

Udvikling og kvalitet

Kvaliteten af kurserne kontrolleres løbende. En række puljer og forsøg udvikler uddannelserne.

Ansvar og aktører

Ansvaret for drift af institutionerne og udvikling af AMU er fordelt på forskellige aktører.

Love og regler

Love, centrale bekendtgørelser og vejledninger i tilknytning til AMU.