Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Uddannelsen udbydes som undervisning i enkeltfag, der afsluttes med prøver og eksamen.

Om almen voksenuddannelse

Uddannelsens formål, målgruppe og indhold.

Tilmelding og deltagerbetaling

Optagelse, kursisters egenbetaling og støttemuligheder.

Undervisning og fag

Fag, læreplaner, fagkonsulenter og individuel kompetencevurdering.

Prøver og eksamen

Om prøver, evaluering og almen forberedelseseksamen.

Forsøg og udvikling

Forsøgsarbejde og projekter til kvalitetsudvikling.

Ansvar og aktører

Ansvaret for avu er placeret hos forskellige aktører på området.

Love og regler

Love og centrale bekendtgørelser med betydning for avu.