Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning (FVU) er til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Undervisningens enkelte trin kan afsluttes med prøve. Det øverste trin svarer til folkeskolens 9. klasse.

Om forberedende voksenundervisning

Om formål, målgruppe, indhold og undervisningens placering.

Tilmelding og støttemuligheder

Overblik over optagelse ved FVU og muligheder for at søge støtte.

Undervisning og fag

FVU-læsning og FVU-matematik, samt FVU-start for tosprogede.

Prøver og eksamen

Datoer, oversigter og retningslinjer ved afholdelse af prøver.

Rapporter og vejledninger

Oversigt over rapporter, evalueringer og vejledninger på FVU-området.

Forsøg og udvikling

Forsøgsarbejde og projekter til kvalitetsudvikling.

Ansvar og aktører

Ansvaret for FVU er placeret hos forskellige aktører på området.

Love og regler

Love og centrale bekendtgørelser med betydning for FVU.