Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Internationale aktiviteter inden for voksenuddannelserne

Ministeriet deltager på en lang række områder i internationalt samarbejde. Samarbejdet har til formål at udvikle voksen- og efteruddannelserne i Danmark og bidrage til at fremme livslang læring for voksne i et internationalt perspektiv.

Nordisk samarbejde

Under Nordisk Ministerråd findes Styregruppen for voksnes læring (SVL), som har til formål at fremme voksenuddannelse i Norden.

SVL iværksætter undersøgelser, projekter om voksenuddannelse og konferencer, der kan styrke erfaringsudveksling mellem de nordiske lande.

Under SVL findes også Nordisk netværk om voksnes læring, som blandt andet afholder konferencer og erfa-møder for lærere og ledere på voksenuddannelsesområdet.

Du kan søge støtte til udvekslingsophold og udviklingsprojekter i det nordiske program Nordplus. Nordplus yder støtte til voksenuddannelse i Norden.

Europæisk samarbejde

I EU foregår samarbejdet inden for Københavnprocessen, som er betegnelsen for et samarbejde om erhvervsuddannelse og erhvervsrettet efteruddannelse.

Formålet med Københavnprocessen er blandt andet at styrke landenes samarbejde om at fremme mobilitet og styrke deltagelse i uddannelse.

Livslang læring udgør et vigtigt område i samarbejdet, hvor Danmark ligger i top i EU.

I 2010 er der vedtaget en 2020-strategi for samarbejdet inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse.

Det er muligt at søge støtte til udvekslingsophold og udviklingsprojekter inden for voksen- efteruddannelse i EU’s program for livslang læring.

Hvis du skal arbejde i et andet europæisk land, har du mulighed for at få et bevis på engelsk (certificate supplement) for de erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser, du har gennemført.

OECD

OECD er en international organisation for økonomisk samarbejde, som også omfatter samarbejde om at fremme OECD-landenes investeringer i uddannelse.

Det sker blandt andet gennem undersøgelser, der gør det muligt for landene at sammenligne sig med hinanden og lære af hinanden.

På voksenuddannelsesområdet gennemføres for tiden en meget omfattende måling af voksnes kompetencer (PIAAC), som Danmark også deltager i.

Kontakt

 • Jan Reitz Jørgensen

  Jan Reitz Jørgensen
  Chefkonsulent
  Departementet
  jajor1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5695